Kotel EcoTec UniQ 20

Nejlepší kotel s hořákem EcoTec který kdy firma EcoTec Värmesystem AB vyvinula.

EcoTec UniQ je zcela nový, peletový kotel určený pro Vás, kteří nehodláte strávit svůj volný čas v kotelně. Konstrukce nového kotle EcoTec UniQ staví na jednoduchosti a provozní spolehlivosti. Je velmi snadné kotel instalovat a obsluhovat. Kotel je vybaven přestavitelným odtahem spalin s omezovačem tahu, velkým topeništěm a tak velkým popelovým prostorem který umožňuje vybírání popele maximálně 1x až 3x za topnou sezónu.

Konstrukce kotle EcoTec UniQ 20 umožňuje spalování pelet s vysokou popelnatostí jako například kůrové pelety nebo typy biopelet které budou v budoucnu na trhu.

Aby bylo většině majitelů vil a domků možné splnit požadavky na komfort vytápění, vyrábí se EcoTec UniQ ve více verzích. Samozřejmá je možnost volby kotle s automatickým čištěním spalinových kanálů nebo kotle s možností připojení na akumulační zásobník tak, aby bylo možné využít energii ze solárních panelů.

Vše je připraveno tak, aby i montáž kotle EcoTec UniQ byla co nejjednodušší. Kromě toho je velmi snadné o kotel pečovat. Stačí otevřít přední dvířka a všechny díly hořáku, ke kterým se chcete z důvodu kontroly dostat, jsou lehce přístupné.

Jednoduchost, flexibilita a dlouhá životnost zařízení činí z našeho nového kotle jedinečný výrobek na trhu. Firma EcoTec byla vždy o krok napřed ve vývoji, konstrukci a nových řešeních v oboru technologie spalování pelet. Víc než 10 let je jméno švédských výrobků EcoTec ve světě pojem.

Kotel EcoTec UniQ 20 je synonymem pro budoucnost v technologii spalování pelet.

Proč je v kotlích EcoTec UniQ retortový hořák?

Firma EcoTec pracuje s hořáky se spodním podáváním paliva (retortové) přes 10 let. Důvod je jednoduchý. Spalování pelet v retortovém hořáku znamená jednodušší údržbu a minimum návštěv kotelny.

Veškeré palivo je nuceno procházet odzdola nahoru do spalovací zóny v hlavě hořáku. I ty nejmenší částečky paliva (odrol) jsou vynášeny a zcela spáleny dříve, než v podobě popelového prachu opustí spalovací hlavu hořáku.

Z tohoto důvodu není hořák v kotli EcoTec UniQ „citlivý“ na prach a odrol v peletách. Odrolu a prachu se nevyhneme naříklad při nafoukání pelet do zásobníku z cisternového vozu.

Technické údaje

Veškeré spalování pevných paliv, i když probíhá automaticky v retortovém hořáku EcoTec, vyžaduje údržbu a péči. Jak častou, záleží především na správné volbě kotle, hořáku a příslušenství. Údržba spočívá především v odstraňování popele. Spalováním pelet v kotli EcoTec UniQ nebývá množství popele větší než 0,4 až 0,5% váhy spáleného množství pelet. To znamená, že při spálení 6,3 tun pelet za rok bude množství popele cca 25 kg (v závislosti na druhu pelet).

Popel se vrátí do přírody jednoduše – například posypáním trávníku. Tím se sníží potřeba hnojení trávníku. Z hlediska ochrany životního prostředí má vytápění peletami mnoho předností. Spalováním biomasy (odpad z dřevařského průmyslu) se snižuje množství skleníkových plynů – oxidu uhlíku v atmosféře.

maximální výkon: 20kW
výška: 1460mm
šířka: 700mm
hloubka: 700mm
hmotnost: 160kg
střed kouřovodu od podlahy: 1630
ukončení kouřovodu: 150 x 150mm
horkovzdušné zapalování: 370W
připojovací napětí hořáku: 230V AC
připojovací napětí topného tělesa: 400V AC
maximální pracovní přetlak: 1,5bar
minimální komínový tah: 1mm vodního sloupce
síla ocelového plátu: 4 – 5mm
objem vody v kotli: 205l
účinnost kotle: 99%

 

Standardní výbava:

  • Vypouštěcí kohout
  • Nářadí pro čištění
  • Kouřovod s tahovou klapkou
  • Teploměr spalin
  • Směšovací ventil pro TUV
  • Potrubí ohřevu TUV
  • Elektrické topné těleso 6kW
  • Čtyřcestný směšovací ventil ESBE

Extra výbava:

  • Automatické čištění spalinovodů
  • Topné těleso 9 kW