O firmě

Firma Ekotherm servis – Josef Janeček se od roku 1990 zabývá montážemi plynových zařízení, topenářskými pracemi, revizemi plynu, servisem plynových kotlů a kotlů na pevná paliva.

Od roku 1999 spolupracujeme s výrobcem hořáku pro spalování pelet, švédskou firmou EcoTec värmesystem AB ze Skene. Od roku 2000 tuto firmu zastupujeme v České republice. Díky dlouholetým zkušenostem našich švédských partnerů nabízíme zařízení špičkové kvality a profesionální servis.

Komu je určena naše nabídka

Peletovými hořáky firmy EcoTec värmesystem AB a Sonnys Maskin AB lze s mnoha výhodami vytápět:

 • rodinné domky a vily
 • dílny a provozovny
 • penziony
 • hotely
 • školy
 • družstevní, bytové domy
 • budovy obecních úřadů
 • výtopny pro centrální dodávku tepla
 • budovy veřejných služeb
 • zemědělské farmy

Proč doporučujeme peletové kotelny:

Základní výhody, které přináší spalování biopelet:

 • náklady na vytápění jsou ve srovnání s jinými palivy podstatně nižší, například u propanu se jedná o víc než 50%
 • komfortní, automatické vytápění – cenově srovnatelné s uhelným vytápěním
 • nízké emise znečištění ovzduší ve srovnání s emisemi z uhelných kotlů
 • nulové emise oxidu uhlíku
 • velmi nízký obsah oxidu síry ve spalinách
 • popel vzniklý spálením pelet lze použít jako přírodní hnojivo
 • díky využití nejnověijších technologií je obsluha redukována na nezbytné minimum
 • snadná distribuce a skladování paliva
 • výrobci pelet jsou dnes již v každém kraji, prodejci pelet minimálně v každém okrese